לוח שיעורים לכל השנה

 להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל, ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תשע"ט  2019 - 2018

 

ימי ראשון:

ספטמבר:  16


אוקטובר: 7, 14, 21, 28

 

נובמבר: 4, 11, 18, 25.

 

דצמבר: 2, 16, 23, 30.  

ינואר: 6, 13, 20, 27.

פברואר: 3, 10, 17, 24. 

מרץ: 3, 10, 17, 24, 31.

אפריל: 7, 28.

מאי: 5, 12, 19, 26.

יוני: 2, 16, 23, 30.

סה"כ 36 שיעורים בימי א'.

 

ימי שני:

ספטמבר: 17

אוקטובר: 8, 15, 22, 29

נובמבר: 5, 12, 19, 26  

דצמבר: 3, 17, 24, 31.   

ינואר: 7, 14, 21, 28.  

פברואר: 4, 11, 18, 25. 

מרץ: 4, 11, 18, 25  

אפריל: 1, 8, 29.  

מאי: 6, 13, 20, 27. 

יוני: 3, 17, 24. 

סה"כ 35 שיעורים בימי ב'. 


ימי שלישי:

ספטמבר: אין שיעורים   

אוקטובר: 9, 16, 23. 

נובמבר: 6, 13, 20, 27.  

דצמבר: 11, 18, 25. 


ינואר: 1, 8, 15, 22, 29.  


פברואר: 5, 12, 19, 26. 


מרץ: 5, 12, 19, 26. 


אפריל: 2, 9, 30. (ב 9/4 יום הבחירות השיעור לא מתקיים. שיעור חלופי מתקיים ב 11/4 - תקף לתלמידי התבור ושמיר בלבד שנרשמו בתחילת השנה. שיעור זה לא נכלל במסגרת תחשיב עלות החוג לתלמידי ביה"ס בן צבי שמתחילים את החוג בחודש פברואר).


מאי: 7, 14, 21, 28.  


יוני: 4, 11, 18, 25. 


סה"כ 34 שיעורים בימי ג'.

 

ימי רביעי: 

ספטמבר: 5, 12 

אוקטובר: 3, 10, 17, 24, 31. 

נובמבר: 7, 14, 21, 28. 

דצמבר: 12, 19, 26. 


ינואר: 2, 9, 16, 23, 30.   

פברואר: 6, 13, 20, 27.   


מרץ: 6, 13, 27.  

אפריל: 3, 10.  

מאי: 1, 15, 22, 29. 

יוני: 5, 12, 19, 26.  

סה"כ 36 שיעורים בימי ד'.

 

 ימי חמישי: 

ספטמבר: 6, 13, 20.

אוקטובר: 4, 11, 18, 25.  

נובמבר: 1, 8, 15, 22, 29. 

דצמבר: 13, 20, 27.  

ינואר: 3, 10, 17, 24, 31.  

פברואר: 7, 14, 21, 28.

מרץ: 7, 14, 28.  

אפריל: 4  

מאי: 2, 16, 30.   

יוני: 6, 13, 20, 27.    

סה"כ 35 שיעורים בימי ה'.

 

 

 

 

 

 

 

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים