תנאי הרשמה לקייטנה/סדנת אנגלית

סימון "אני מאשר את תנאי ההרשמה" באתר האינטרנט שלנו מהווים אישור לכך שקראתם והסכמתם לתנאים שלהלן ולתקנון האתר. כל האמור כתוב בלשון זכר מטעמי קיצור ולשם הנוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.
 
קייטנות האנגלית והסדנאות מתקיימות בחופשת הפסח ובחופשת הקיץ בבתי ספר בחולון ובתל אביב ובחברת IBM. 
 
תאריכי המחזורים והעלויות לגביהם רשומים באתר האינטרנט שלנו ורלבנטים לכל מחזור באופן נפרד.
 

התנאים הרשומים להלן חלים על כלל המשתתפים בקייטנות ובסדנאות שבבתי הספר ובחברת IBM בכל מחזור רלבנטי.

שימו לב! בכל מקום בו כתוב "קייטנה" הכוונה היא גם לסדנאות בנות יומיים שמופעלות בחופשת הפסח, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

 להלן תנאי הרישום לקייטנה/סדנה:


 

1.  השתתפותו של תלמיד/ה תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה (אלימות מילולית או פיזית, הפרעה מתמשכת בשיעורים) ובשל חוסר התאמה לקייטנה.

 
ההחלטה 
על הפסקת השתתפות, תהיה של מנהלי הקייטנה/סדנה בלבד וההורים מאשרים זאת מראש
 
כתנאי עיקרי להרשמה לקייטנה/סדנה - במקרה של הפסקת השתתפות, יוחזר התשלום שנותר לשלם, החל מהיום שלאחר הפסקת
 
ההשתתפות, אין החזר עבור חלק מהיום, עקב הפסקת השתתפות מכל סיבה שהיא. להורים לא תהיה כל טענה או דרישה כלשהי כלפי מנהלי ובעלי הקייטנה/סדנה בשל החלטתם על הפסקת השתתפות של ילדם בקייטנה.

 

2. תכני הפעילות בקייטנה/סדנה כפי שפורסמו באתר שלנו, קשורים לנושאים לימודיים בשפה האנגלית, מועברים באופן חוויתי, כולל משחקי חצר ונתונים לשינויים, לפי החלטת מנהלי הקייטנה בלבד.

 

תנאי ביטול וזיכוי, היעדרויות מהקייטנה/סדנה, אי הסתגלות. 

  

3. ניתן לבטל את הקייטנה/סדנה במתן הודעה בכתב בלבד תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד 2 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני תחילת הקייטנה בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקייטנה.

4. ביטול רישום לקייטנה שיבוצע פחות מ 2 ימים לפני מועד תחילת הקייטנה/סדנה, לא יחשב כביטול העסקה ולא יזוכה בהחזר כספי.
 
5. לא יינתן החזר כספי עבור ביטול שבוצע במהלך הקייטנה/סדנה וכמו כן לא יינתן החזר כספי רטרואקטיבית.

 

6. היעדרות חלקית או מלאה מהקייטנה/סדנה מכל סיבה שהיא, לא תזוכה בהחזר כספי.


7. היעדרות חלקית או מלאה מהקייטנה/סדנה של עד ארבעה ימי מחלה רצופים כולל, לא תזוכה בהחזר כספי.


 

8. היעדרות מהקייטנה בגין מחלה שנמשכה חמישה ימים רצופים ומעלה, תזוכה בהחזר כספי, בתנאי שצורף אישור רפואי מקורי מרופא של קופת חולים עליו מודפס התאריך שרופא קופת החולים הוציאו ביום תחילת המחלה ובתנאי שבקשה להחזר כספי הוגשה עד 7 ימים מיום סיום הקייטנה בכתב, לדוא"ל  gali.levari@gmail.com - בכפוף לאמור לעיל, לא תתקבל בקשה להחזר כספי בחלוף 7 ימים מיום סיום הקייטנה.

 


9. ביטול הקייטנה מסיבה של אי הסתגלות בתוקף רק לקייטנות הקיץ ולא חל על סדנאות בחופשת הפסח – אפשרית ותינתן בתקופה של היום הראשון בלבד, בכפוף לקיזוז עלות של יום אחד ודמי ביטול בסך של 5% ממחיר הקייטנה. על ההורה להודיע ביום הראשון בלבד עד השעה 20:00 בשיחה עם מנהל הקייטנה בטלפון 8878780 052 על בקשתו לבטל את השתתפות ילדו בשל בעיית אי הסתגלות. לאחר השתתפות של יום אחד בקייטנה, לא יינתן החזר כספי בגין ביטול הקייטנה בשל אי הסתגלות ולא תתקבל טענה של אי הסתגלות לקייטנה מעבר ליום הראשון.

 

10. תלמיד שלא יוכל להגיע ליום אחד או יותר של הקייטנה/סדנה מכל סיבה שהיא, עדיין יהיה חייב בתשלום מלא עבור כל ימי הקייטנה ובמקרה זה לא יהיה קיזוז בתשלום

 

11. לא ניתן להירשם לחלק מימי הקייטנה/סדנה בעלות חלקית.


 12. אין קיזוז תשלום עבור מזון שהילד יביא עימו מהבית. אין קיזוז תשלום עבור מזון שהילד אינו יכול לאכול בקייטנה מפאת רגישות או מצב בריאותי (רגישות לגלוטן, מוצרי חלב וכדומה) בסדנאות בחופשת הפסח אין הגשת מזון ולכן סעיף זה לא חל לגבי הסדנה.

 
 
13. במידה והקייטנה/סדנה לא נפתחה עקב מספר נמוך של נרשמים (פחות מ 20 תלמידים למחזור) מנהלי הקייטנה ישיבו תוך 14 ימי עסקים את מלוא התשלום להורים שנרשמו וההורים שנרשמו מאשרים שלא תהיה להם כל טענה או דרישה כלשהי כלפי מנהלי ובעלי הקייטנה. הודעה על אי פתיחת קייטנה/סדנה יכולה להינתן עד 5 ימים לפני המועד בו היא הייתה אמורה להיפתח.

 

 

מזון בקייטנה, הצהרת בריאות, הגעה לקייטנה וחזרה ממנה, מה להביא ומה בעיקר לא להביא לקייטנה:


הילדים יקבלו כל יום ארוחת עשר (למעט בסדנאות שבחופשת הפסח בהם אין הגשת מזון וסעיף זה לא חל לגביהן) לחמנייה טרייה עם מילוי חומוס/גבינת לאבנה/קוטג'/גבינה לבנה/לחמנייה ריקה לפי בחירתם וישתו מים שהם מביאים מהבית או יכולים למלא בברזיות שבבית הספר. ביום השף הצעיר, הילדים יכינו פיצות וכדורי שוקולד וישתו מיץ מתרכיז. 


ילדים בעלי רגישות למזון הזקוקים למזון מיוחד (צליאק וכדומה) מחובת ההורים לעדכן אותנו מראש ובכתב לדוא"ל gali.levari@gmail.com ולהביא עימם ביום הראשון לקייטנה אישור חתום ובו הפרטים הנחוצים לגבי המצב הבריאותי של ילדם. על ההורים 
לדאוג למזון המתאים לילד ולהביאו לקייטנה בעצמם – לא יינתן קיזוז תשלום עבור מזון הקייטנה.


ילדים הסובלים מבעיות בריאות אחרות או קשיי קשב וריכוז שדורשות התייחסות, או הנוטלים תרופות מיוחדות (אפילפסיה, סכרת, אסטמה וכיוב') וכן ילדים בעלי קשיי למידה שחשוב שנדע לגביהם – מחובת ההורים ליידענו על כך בכתב, לפני פתיחת הקייטנה בדוא"ל שמצוין לעיל ולהביא עימם אישור רפואי מתאים וחתום ובו פירוט המצב הבריאותי/לימודי של ילדם.

 

ילדים הסובלים מאלרגיה או בעיה בריאותית/רגשית אשר מלווים בסייע/ת במשך זמן הלימודים מחויבים להגיע יחד עם הסייע/ת שלהם או סייע/ת אחר מטעמם לקייטנה /סדנה. יובהר כי מנהלי הקייטנה/סדנה לא יקבלו על עצמם כל אחריות לגבי מצבם הבריאותי של הילדים וההורים פוטרים מאחריות את מנהלי הקייטנה/סדנה לגבי כל אירוע או תופעה שיתרחשו כתוצאה מהבעיה הבריאותית/אלרגיה של ילדיהם. יובהר כי מנהלי הקייטנה/סדנה לא יהיו אחראים לפקח על אי הבאת מזון או הימצאותם של רכיבים אלרגניים במתחם הקייטנה/סדנה וכן לא יהיו מוגבלים בהבאת מזון אליו ילדיהם רגישים. מנהלי הקייטנה/סדנה לא יפעלו בהערכות כלשהי באופן הכנת המזון או הגשתו.

 

מנהלי הקייטנה/סדנה יהיו רשאים שלא לקבל או לבטל השתתפות של תלמיד/ה שלא יגיעו לקייטנה/סדנה כשהם מלווים בסייע/ת במידה ויש להם סייע/ת במהלך זמן הלימודים בבית הספר.


חל איסור להביא לקייטנה/סדנה כדורי משחק העשויים מעור, כגון : כדורסל, כדורגל. מותר להביא כדור עשוי מספוג בלבד וזאת מטעמי בטיחות.

חל איסור על הבאת כלים חדים למיניהם, נפצים וכל משחק או חפץ שיש בו סיכון לגרימת פציעה או לנזק. 

 

בנוגע למכשירים אלקטרוניים וסמרטפונים למינהם כגון: אייפון, אייפד, טאבלט, נגני מוזיקה מכל סוג וכל 
מכשיר אלקטרוני בעל ערך (שיקראו להלן: "המכשירים")  מובהר כי מנהלי הקייטנה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן או גנבה, 
שייגרם למכשירים אלקטרוניים וטלפונים ניידים וסמרטפונים מכל סוג שהוא, לרבות כל מיני חפצים אחרים בעלי ערך וההורים שרשמו 
את ילדיהם לקייטנה/סדנה, מאשרים מראש כי הם פוטרים מכל אחריות שהיא את מנהלי הקייטנה/סדנה לכל נזק, אובדן או גנבה, שייגרם 
למכשירים אלה, או לכל מיני חפצים אחרים בעלי ערך שילדיהם הביאו עימם לקייטנה/סדנה.
 
 

בכל מקרה מנהלי הקייטנה/סדנה אינם אחראים בכל צורה לכל אובדן, גנבה או נזק לציוד האישי. 


בעצם רישום ההורים של ילדם לקייטנה/סדנה וביצוע התשלום, מצהירים ההורים כי לבנם/בתם, אין בעיות רפואיות או רגישות למזון, או בעיה/רגישות אחרת העלולה לסכן או לפגוע בבריאותו/ה של ילדם בעת הפעילות בקייטנה/סדנה. 
 
 
בעצם ביצוע הרישום של ילדך לקייטנה/סדנה וביצוע התשלום באתר או באמצעות מזומן/שיקים, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל 
התנאים שלעיל והנך מסכים לכל התנאים שלעיל וכי אין כל מניעה שהיא להשתתפות ילדך בפעילות שבקייטנה/סדנה. בנוסף, הנך מסכים כי 
בנך/בתך ת/יצולם במסגרת הפעילות של הקייטנה (לא תקף לסדנאות בהן אין צילומים) לצורך הכנת סרטון סיום הקייטנה (הסרטון תקף לקייטנת הקיץ בלבד) שישלח לדוא"ל שלך כמזכרת של הפעילות 
בקייטנה. כמו כן הנך מאשר כי נוכל לעשות שימוש בצילומים של ילדך לצורך הצגתם באתר הבית שלנו. הורה שאינו מסכים שילדו 
יצולם במסגרת הקייטנה, מחובתו להודיע לנו על כך בכתב בלבד לדוא"ל שרשום לעיל בעת ביצוע הרישום לקייטנה.

 


עוד הנך מאשר כי האחריות הבלעדית להבאת בנך/בתך עד לבית הספר בו מתקיימת הקייטנה/סדנה והחזרתו/ה מבית הספר בו מתקיימת הקייטנה, חלה עליך במלואה.

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים