לוח שיעורים שנתי

לוח שיעורים שנתי

להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל, ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תשפ"ב  2021 - 2022

ימי ראשון:

ספטמבר:  5, 12, 19

אוקטובר: 3 , 10, 17, 24, 31

נובמבר: 7, 14, 21, 28,

דצמבר: 5, 12, 19, 26

ינואר: 2, 9, 16, 23, 30

פברואר: 6, 13, 20, 27

מרץ: 6, 13, 20, 27

אפריל: 3, 10, 24

מאי: 1, 8, 15, 22, 29

יוני: 12, 19

 

סה"כ  39 שיעורים בימי ראשון


ימי שני:

ספטמבר: 13

אוקטובר: 4 , 11, 18, 25,

נובמבר: 1, 8, 15, 22, 29

דצמבר: 6, 13, 20, 27

ינואר: 3, 10, 17, 24, 31

פברואר: 7, 14, 21, 28

מרץ: 7, 14, 21, 28

אפריל: 4, 11, 25

מאי: 2, 9, 16, 23, 30

יוני: 6, 13, 20, 27

סה"כ  39 שיעורים בימי שני

 

ימי שלישי:

ספטמבר: 14

אוקטובר: 5 , 12, 19, 26,

נובמבר: 2, 9, 16, 23, 30

דצמבר: 7, 14, 21, 28

ינואר: 4, 11, 18, 25

פברואר: 1, 8, 15, 22

מרץ: 1, 8, 15, 22, 29

אפריל: 5, 12, 26

מאי: 3, 10, 17, 24, 31

יוני: 7, 14, 21, 28

סה"כ  39 שיעורים בימי שלישי

 ימי רביעי:

ספטמבר: 1 , 29

אוקטובר: 6 , 13, 20, 27

נובמבר: 3, 10, 17, 24,

דצמבר: 1, 8, 15 ,22 ,29

ינואר: 5, 12, 19, 26

פברואר: 2, 9, 16, 23

מרץ: 2, 9, 16, 23, 30

אפריל: 6, 13, 27

מאי: 11, 18, 25,

יוני: 1, 8, 15, 22, 29

סה"כ  39 שיעורים בימי רביעי

 

ימי חמישי: לתלמידי החוג באונליין בלבד

ספטמבר: 2 ,9 , 30 

אוקטובר:7 , 14, 21, 28

נובמבר: 4, 11, 18, 25

דצמבר: 2, 9, 16, 23, 30

ינואר: 6, 13, 20, 27

פברואר: 3, 10, 17, 24

מרץ: 3, 10, 17, 24, 31

אפריל: 7, 14, 28

מאי: 12, 19, 26,

יוני: 2, 9, 16, 23

סה"כ  39 שיעורים בימי חמישי

 

 

ימי חמישי לנרשמים מבית הספר שמיר בחוג הפרונטלי בלבד:

דצמבר: 9, 16, 23, 30

ינואר: 6, 13, 20, 27

פברואר: 3, 10, 17, 24

מרץ: 3, 10, 17, 24, 31

אפריל: 28

מאי: 12, 26,

יוני: 2, 9, 16, 30,23

 בחוג הפרונטלי בשמיר בלבד סה"כ  25 שיעורים בימי חמישי

 

 

 

 

 

 

  

 


Artvision | Truppo Platform