לוח שיעורים שנתי

להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל

ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תשפ"ג 2022 - 2023

ספטמבר: 4, 11, 18
אוקטובר: 2, 23, 30
נובמבר: 6, 13, 20, 27,
דצמבר: 4, 11, 18, 25
ינואר: 1, 8, 15, 22, 29
פברואר: 5, 12, 19, 26
מרץ: 5, 12, 19, 26
אפריל: 2, 16, 23, 30
מאי: 7, 14, 21, 28
יוני: 4, 11, 18, 25

ספטמבר: 5, 12, 19
אוקטובר: 3 , 24, 31
נובמבר: 7, 14, 21, 28
דצמבר: 5, 12, 19, 26
ינואר: 2, 9, 16, 23, 30
פברואר: 6, 13, 20, 27
מרץ: 6, 13, 20, 27
אפריל: 3, 17, 24
מאי: 1, 8, 15, 22, 29
יוני: 5, 12, 19, 26

ספטמבר: 6, 13, 20
אוקטובר: 18, 25
נובמבר: 1, 8, 15, 22, 29
דצמבר: 6, 13, 20, 27
ינואר: 3, 10, 17, 24, 31
פברואר: 7, 14, 21, 28
מרץ: 7, 14, 21, 28,
אפריל: 4, 18
מאי: 2, 9, 16, 23, 30
יוני: 6, 13, 20, 27 ובחודש יולי 4

ספטמבר: 7 , 14, 21, 28
אוקטובר: 19, 26
נובמבר: 2, 9, 16, 23, 30
דצמבר: 7, 14, 21 ,28
ינואר: 4, 11, 18, 25
פברואר: 1, 8, 15, 22
מרץ: 1, 8, 15, 22, 29
אפריל: 19
מאי: 3, 10, 17, 24, 31
יוני: 7, 14, 21, 28 ובחודש יולי 5

ספטמבר: 8 ,15 ,22, 29
אוקטובר: 6 , 20, 27
נובמבר: 3, 10, 17, 24
דצמבר: 1, 8, 15, 22, 29
ינואר: 5, 12, 19, 26
פברואר: 2, 9, 16, 23
מרץ: 2, 9, 16, 23, 30
אפריל: 13, 20, 27
מאי: 4, 11, 18,
יוני: 1, 8, 15, 22