לוח שיעורים שנתי


לימוד אנגלית לילדים לוח שיעורים שנתי

להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל

ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תשפ"ד 2023 - 2024