לוח שיעורים שנתי


לימוד אנגלית לילדים לוח שיעורים שנתי

להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל

ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תשפ"ד 2023 - 2024

 • ספטמבר: 3, 10
  אוקטובר: 15, 22, 29
  נובמבר: 5, 12, 19, 26
  דצמבר: 3, 10, 17, 24, 31
  ינואר: 7, 14, 21, 28
  פברואר: 4, 11, 18, 25
  מרץ: 3, 10, 17, 24, 31
  אפריל: 7, 14, 21

  מאי: 5, 12, 19, 26

  יוני: 2, 9, 16, 23, 30

  לוח שיעורים לשנת תשפ"ה

  ספטמבר: 1, 8, 15, 22, 29

  אוקטובר: 6, 27

  נובמבר: 3, 10, 17, 24

  דצמבר: 1, 8, 15, 22, 29

  ינואר: 5, 12, 19, 26

  פברואר: 2, 9, 16, 23

  מרץ: 2, 9, 23, 30

  אפריל: 6, 20, 27

  מאי: 4, 11, 18, 25

  יוני: 8, 15, 22, 29


 • ספטמבר: 4, 11, 18
  אוקטובר: 9, 16, 23, 30
  נובמבר: 6, 13, 20, 27
  דצמבר: 4, 11, 18, 25
  ינואר: 1, 8, 15, 22, 29
  פברואר: 5, 12, 19, 26
  מרץ: 4, 11, 18, 25
  אפריל: 1, 8, 15
  מאי: 6, 20, 27

  יוני: 3, 10, 17, 24 יולי: 1.

   לוח שיעורים לשנת תשפ"ה

  ספטמבר: 2, 9, 16, 23, 30

  אוקטובר: 7, 28

  נובמבר: 4, 11, 18, 25

  דצמבר: 2, 9, 16, 23, 30

  ינואר: 6, 13, 20, 27

  פברואר: 3, 10, 17, 24 

  מרץ: 3, 10, 17, 24, 31

  אפריל: 7, 21, 28

  מאי: 5, 12, 19, 26

  יוני: 9, 16, 23


   

 • ספטמבר: 5, 12, 19, 26
  אוקטובר: 10, 17, 24, 31
  נובמבר: 7, 14, 21, 28
  דצמבר: 5, 12, 19, 26
  ינואר: 2, 9, 16, 23, 30
  פברואר: 6, 13, 20, 27
  מרץ: 5, 12, 19, 26
  אפריל: 2, 9, 16, 30
  מאי: 7, 21, 28

  יוני: 4, 18, 25,

  לוח שיעורים לשנת תשפ"ה

   

  ספטמבר: 3, 10, 17, 24

  אוקטובר: 1, 8, 29

  נובמבר: 5, 12, 19, 26

  דצמבר: 3, 10, 17, 24, 31

  ינואר: 7, 14, 21, 28

  פברואר: 4, 11, 18, 25

  מרץ: 4, 11, 18, 25

  אפריל: 1, 8, 22

  מאי: 6, 13, 20, 27

  יוני: 3, 10, 17, 24


   

   

 • ספטמבר: 6, 13, 20, 27
  אוקטובר: 11, 18, 25
  נובמבר: 1, 8, 15, 22, 29
  דצמבר: 6, 20, 27
  ינואר: 3, 10, 17, 24, 31
  פברואר: 7, 14, 21, 28
  מרץ: 6, 13, 20, 27
  אפריל: 3, 10, 17
  מאי: 1, 8, 15, 22, 29

  יוני: 5, 19, 26

   לוח שיעורים לשנת תשפ"ה

  ספטמבר: 4, 11, 18, 25

  אוקטובר: 9, 30

  נובמבר: 6, 13, 20, 27

  דצמבר: 4, 11, 18, 25

  ינואר: 1, 8, 15, 22, 29

  פברואר: 5, 12, 19, 26

  מרץ: 5, 12, 19, 26

  אפריל: 2, 9, 23

  מאי: 7, 14, 21, 28

  יוני: 4, 11, 18, 25

  יולי: 2

   

 • ספטמבר: 7, 14, 21
  אוקטובר: 12, 19, 26
  נובמבר: 2, 9, 16, 23, 30
  דצמבר: 7, 21, 28
  ינואר: 4, 11, 18, 25
  פברואר: 1, 8, 15, 22, 29
  מרץ: 7, 14, 21, 28
  אפריל: 4, 11, 18
  מאי: 2, 9, 16, 23, 30

  יוני: 6, 13, 20, 27

  לוח שיעורים לשנת תשפ"ה

   

  ספטמבר: 5, 12, 19, 26

  אוקטובר: 10, 31

  נובמבר: 7, 14, 21, 28

  דצמבר: 5, 12, 19, 26

  ינואר: 2, 9, 16, 23, 30

  פברואר: 6, 13, 20, 27

  מרץ: 6, 13, 20, 27

  אפריל: 3, 10, 24

  מאי: 8, 15, 22, 29

  יוני: 5, 12, 19, 26

  יולי: 3