Level 3 - מתחילים לרוץ

Level 3 - מתחילים לרוץ

מתאים לתלמידי כיתות ג' ולבוגרי תכנית לימוד Level 2 

באמצעות השיטה הפונטית, התלמידים ילמדו לקרוא ולכתוב משפטים בסיסיים.

בנוסף התלמידים ילמדו את הנושאים הבאים:

אוצר מילים בנושאים: גוף האדם, תארים, מספרים, שעון, צבעים, פעלים, פירות וירקות, אוכל, מקצועות, בגדים, בית וחיות.

אוצר מילים של 300 מילים ותרגול משימות ומשחקים באופן עצמי באתר התרגול.

ניהול שיחה בסיסית באנגלית (מה שלומך? מה אתה אוהב? מה אתה רואה? מה זה?)

התלמידים ילמדו משפטים בסיסיים בשפה האנגלית וישתתפו בשיחות עם תלמידים מחו"ל.


 

Artvision | Truppo Platform