תנאי הרשמה לחוג אנגלית

ביצוע התשלום לחוג באתר שלנו, מהווה אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

הערה: עלות החוג לשנת הלימודים תשפ"ג 2022 - 2023 מחושבת לפי עלות של 71 ש"ח למפגש, במכפלת כמות המפגשים/שיעורים שיש עד סוף שנה"ל. 

 

התשלום לחוג מתבצע בעסקת תשלומים ללא ריבית, בכרטיס אשראי בלבד (אנו לא מקבלים כרטיס דיינרס ואמריקן אקספרס).

 1. מספר התשלומים לנרשמים החל מתאריך 31/10/22 יהיה עד 10 תשלומים ללא ריבית ובכל חודש מספר התשלומים ירד באופן מדורג.
 2. עלות החוג מחושבת לפי מחיר של 71 ש"ח לשיעור, במכפלת כמות השיעורים שיש בשנת לימודים, החל מהשיעור הראשון שאליו ילדכם יגיע בתחילת שנת הלימודים, בקיזוז חופשות וחגים. כל שיעור נמשך 75 דקות.  
 3. לא ניתן להירשם ולא יתקבל רישום שבוצע לשיעורים בודדים או לתקופה מוגבלת. הרישום לחוג הנו החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע ועד סוף שנת הלימודים. ביטול המשך השתתפות בחוג ניתן לבצע ב 1 לכל חודש, לפני מועד השיעור הראשון של אותו חודש. אין תשלום של דמי רישום/ביטול.
 4. התשלום לחוג עבור תלמיד/ה יתבצע במלואו מכרטיס אשראי אחד בלבד. לא ניתן לרשום ולשלם עבור תלמיד/ה בשני כרטיסי אשראי שונים ו/או בתשלומים נפרדים. 
 5. עלות החוג מחושבת לפי כמות השיעורים במכפלת המחיר של החוג והתשלום הנו לפי מספר התשלומים שבחרתם לבצע ולא לפי תשלום של חודש בחודשו.
 6. הרישום לשיעור ניסיון הנו בנפרד מעלות התכנית ועולה 29 ש"ח. ניתן להרשם לשיעור ניסיון אחד בלבד. שיעור הניסיון הנו עבור תלמידים חדשים בלבד שלא התנסו או למדו אצלנו בעבר, עלות שיעור הניסיון לא תקוזז מעלות החוג.

 7. תכנית הלימודים והתוכן הלימודי נתונים לשינויים בהתאם לרמת הקבוצה ולשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג.
 8. מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת ולשנות את ימי החוג ושעות החוג בכל עת. במקרה של הפסקת החוג או במקרה של שינוי מועד החוג שאינו מתאים לתלמיד מסוים, אזי יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי ולהורים לא תהיה כל טענה שהיא בנושא כלפי מנהלי החוג.

 9. השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה כגון התבטאויות לא מכבדות, הפרעה מתמשכת בשיעורים, אי שמיעה להנחיות המורה, פתיחת מיקרופון ללא רשות והתפרצות לשיעור ולדברי המורה ו/או אי התאמה לחוג. תחילה אנו נפעיל מצב השתק לרמקול/הסתרת מסך ובמידת הצורך נעביר את התלמיד לחדר המתנה בזום - הודעה על כך תימסר להוריו מיד בתום השיעור ובמידת האפשר תוך כדי השיעור. ההחלטה על הפסקת השתתפות בחוג בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג, תהיה לפי שיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג.

 10. במקרה של ביטול שיעור על ידי מנהלי החוג, הוא יוחזר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות ו/או בהצטרפות לשיעורים אחרים שמתקיימים בשעות ובימים אחרים במהלך השבוע. ההחלטה על אופן החזר השיעור תהיה של מנהלי החוג בלבד הם יודיעו עליה להורים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו.
 11. תלמיד/ה שהחסיר שיעור יוכל להשלים את השיעור במהלך שנת הלימודים הנוכחית בלבד ובתיאום עם מנהלי החוג. בתום שנת הלימודים שיעורים שתלמיד/ה החסירו מכל סיבה שהיא לא יוחזרו או יקוזזו מעלות החוג לשנה הבאה ולא יהיה החזר כספי עבורם. האחריות על תיאום והשלמת השיעורים שהתלמיד/ה החסיר חלה במלואה על ההורים. על ההורים להודיע באפשרות הראשונה למנהלי החוג על שיעור/ים שילדם לא הופיע אליו או לא יוכל להופיע אליו והם פוטרים את מנהלי החוג מאחריות על מסירת הודעה לגבי שיעורים חסרים בהם ילדם לא השתתף.    

 12. תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד.

 13. החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:
 14. ניתן לפרוש מהחוג ב 1 לכל חודש לפני שהתקיים השיעור הראשון של החודש ע"י הודעה בכתב לדוא"ל [email protected]  טיפול בהודעת ביטול תעשה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול. מועד ההחזר הכספי תלוי במועדים של חברת האשראי ובכפוף למועד הטיפול בהודעת הביטול.

 15. הודעת ביטול יש לתת ב 1 לכל חודש, לפני תחילת השיעור הראשון של אותו חודש נתון או בסוף החודש שיחול לגבי החודש הבא, לא תתקבל הודעת ביטול שניתנה לאחר שהתקיים השיעור הראשון של החודש הנתון. באם התקבלה הודעת ביטול לאחר ה 1 לחודש היא תחול לגבי החודש העוקב אחריו.
 16. שימו לב רק בימים שלישי ורביעי בהם מתקיים שיעור אחרון  בתאריכים 4/7/23 ו - 5/7/23 הודעת ביטול עבור השיעור של חודש יולי תינתן לא יאוחר מתאריך 1/6/23 ובמקרה זה ההשתתפות בחוג תפסק בתאריך 1/6/23

 17. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.
 18. אין החזר כספי רטרואקטיבי ממועד מתן ההודעה על ביטול השתתפות בחוג עבור שיעור/ים שבהם התלמיד לא השתתף מכל סיבה שהיא.
 19. אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הופיע/השתתף בשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במועד אחר בתיאום מראש, תלמיד שהוצעו לו שיעורי השלמה והוא לא הגיע אליהם לא היה זכאי להחזר כספי סעיף זה הנו בכפוף לאמור בסעיף 10 לתקנון זה.

 20. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך והטלפון הנייד שלך, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, הודעות וואטספ, מסרונים וכל מידע אחר הקשור בחוג וכן ליצור איתך קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

 21. בעצם ביצוע הרישום והתשלום עבור ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה הרשומים במסמך זה והנך מסכים באופן מלא לכל התנאים שלעיל.