תנאי הרשמה לחוג אנגלית

ביצוע התשלום לחוג באתר שלנו, מהווה אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

שימו לב: עלות החוג לשנת הלימודים תשפ"ד 2023 - 2024 מחושבת לפי עלות של 75 ש"ח למפגש, במכפלת כמות המפגשים/שיעורים שיש עד סוף שנה"ל.

כל מפגש בחוג נמשך 75 דקות.

התשלום לחוג מתבצע בעסקת תשלומים ללא ריבית, בכרטיס אשראי בלבד (אנו לא מקבלים כרטיס דיינרס ואמריקן אקספרס). 

 1. מספר התשלומים לשנת הלימודים תשפ"ד 2023 - 2024 הנו עד 12 תשלומים ללא ריבית. לנרשמים החל מחודש אוקטובר כמות התשלומים יורדת בהתאם לכמות חודשי הלימוד שיש עד סוף שנת הלימודים.
 2. עלות החוג מחושבת לפי מכפלת כמות השיעורים שיש במחיר של שעת מפגש כדלקמן:
 3. לנרשמים החל מתאריך 1/7/2023 עלות החוג מחושבת לפי 75 ש"ח למפגש במכפלת כמות השיעורים.
 4. תלמידים שנרשמו בתקופת הרישום המוקדמת (רישום מיוחד עבור תלמידי השנה הקודמת) בתאריכים 15/6/2023 - 30/6/2023 שילמו עבור כל מפגש 73 ש"ח בכפוף לתנאי הרישום האמורים כאן.
 5. חישוב עלות החוג הנו מכפלת כמות השיעורים שיש בשנת לימודים, החל מהשיעור הראשון שילדכם נרשם אליו בתחילת שנת הלימודים, בקיזוז חופשות וחגים.  
 6. לא ניתן להירשם ולא יתקבל רישום שבוצע לשיעורים בודדים או לתקופה מוגבלת או לתקופה עתידית שמדלגת על כמות שיעורים קודמים שיש במערכת השעות. הרישום לחוג הנו החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע ועד סוף שנת הלימודים. הודעת ביטול המשך השתתפות בחוג יש לתת ב 1 לכל חודש, הודעת ביטול שנמסרה לאחר ה 1 לחודש תחשב כהודעת ביטול עבור החודש העוקב והשיעורים של החודש הנוכחי ימשיכו להיות מחויבים. אין תשלום של דמי רישום/ביטול.
 7. בימי שני בלבד יתקיים שיעור אחרון בתאריך 1/7/2024 שיעור זה הנו שיעור השלמה לכמות של 39 מפגשים ואנו רואים אותו כחלק בלתי נפרד מחומר הלימוד של חודש יוני.
 8. התשלום לחוג עבור תלמיד/ה יתבצע במלואו מכרטיס אשראי אחד בלבד. לא ניתן לרשום ולשלם עבור תלמיד/ה בשני כרטיסי אשראי שונים ו/או בתשלומים נפרדים. 
 9. עלות החוג מחושבת לפי כמות השיעורים במכפלת המחיר של החוג והתשלום הנו לפי מספר התשלומים שבחרתם לבצע ולא לפי תשלום של חודש בחודשו.
 10. הרישום לשיעור ניסיון הנו בנפרד מעלות התכנית ועולה 29 ש"ח. ניתן להרשם לשיעור ניסיון אחד בלבד. שיעור הניסיון הנו עבור תלמידים חדשים בלבד שלא התנסו או למדו אצלנו בעבר, עלות שיעור הניסיון לא תקוזז מעלות החוג.

 11. תכנית הלימודים והתוכן הלימודי נתונים לשינויים בהתאם לרמת הקבוצה ולשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג.
 12. מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת ולשנות את ימי החוג ושעות החוג בכל עת. במקרה של הפסקת החוג או במקרה של שינוי מועד החוג שאינו מתאים לתלמיד מסוים, אזי יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי ולהורים לא תהיה כל טענה שהיא בנושא כלפי מנהלי החוג.

 13. השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה כגון התבטאויות לא מכבדות, הפרעה מתמשכת בשיעורים, אי שמיעה להנחיות המורה, פתיחת מיקרופון ללא רשות והתפרצות לשיעור ולדברי המורה ו/או אי התאמה לחוג. תחילה אנו נפעיל מצב השתק לרמקול/הסתרת מסך ובמידת הצורך נעביר את התלמיד לחדר המתנה בזום - הודעה על כך תימסר להוריו מיד בתום השיעור ובמידת האפשר תוך כדי השיעור. ההחלטה על הפסקת השתתפות בחוג בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג, תהיה לפי שיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג.

 14. במקרה של ביטול שיעור על ידי מנהלי החוג, הוא יוחזר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות ו/או בהצטרפות לשיעורים אחרים שמתקיימים בשעות ובימים אחרים במהלך השבוע. ההחלטה על אופן החזר השיעור תהיה של מנהלי החוג בלבד הם יודיעו עליה להורים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו.
 15. תלמיד/ה שהחסיר שיעור יוכל להשלים את השיעור במהלך שנת הלימודים הנוכחית בלבד ובתיאום עם מנהלי החוג. בתום שנת הלימודים שיעורים שתלמיד/ה החסירו מכל סיבה שהיא לא יוחזרו או יקוזזו מעלות החוג לשנה הבאה ולא יהיה החזר כספי עבורם. האחריות על תיאום והשלמת השיעורים שהתלמיד/ה החסיר חלה במלואה על ההורים. על ההורים להודיע באפשרות הראשונה למנהלי החוג על שיעור/ים שילדם לא הופיע אליו או לא יוכל להופיע אליו והם פוטרים את מנהלי החוג מאחריות על מסירת הודעה לגבי שיעורים חסרים בהם ילדם לא השתתף.    

 16. תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד ו - 10% עבור ילד שלישי. 

 17. החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:
 18. ניתן לפרוש מהחוג ב 1 לכל חודש ע"י הודעה בכתב לדוא"ל [email protected]  טיפול בהודעת ביטול תעשה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול (בפועל אנו מטפלים בהודעת הביטול בו ביום) מועד ההחזר הכספי תלוי במועדים של חברת האשראי בלבד ובכפוף למועד הטיפול בהודעת הביטול. לפי המידע שנמסר לנו מחברת האשראי ההחזר מבוצע על ידי חברת האשראי תוך 3 ימי עסקים.

 19. הודעת ביטול יש לתת ב 1 לכל חודש, או בסוף החודש לגבי השיעורים של החודש הבא, לא תתקבל הודעת ביטול שניתנה לאחר לאחר ה 1 לחודש. באם התקבלה הודעת ביטול לאחר ה 1 לחודש היא תחול לגבי החודש העוקב אחריו.
 20. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.
 21. אין החזר כספי רטרואקטיבי ממועד מתן ההודעה על ביטול השתתפות בחוג עבור שיעור/ים שבהם התלמיד לא השתתף מכל סיבה שהיא.
 22. אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הופיע/השתתף בשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במועד אחר בתיאום מראש, תלמיד שהוצעו לו שיעורי השלמה והוא לא הגיע אליהם לא היה זכאי להחזר כספי סעיף זה הנו בכפוף לאמור בסעיף 15 לתקנון זה.

 23. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך והטלפון הנייד שלך, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, הודעות וואטספ, מסרונים וכל מידע אחר הקשור בחוג וכן ליצור איתך קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

 24. בעצם ביצוע הרישום והתשלום עבור ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה הרשומים במסמך זה והנך מסכים באופן מלא לכל התנאים שלעיל.

 


תנאי הרשמה גלי לב ארי לימוד אנגלית לילדים