תנאי הרשמה לחוג אנגלית

תנאי הרשמה לחוג אנגלית

ביצוע התשלום לחוג באתר שלנו, מהווה אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

ביצוע התשלום לחוג באתר שלנו, מהווה אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד (בבית הספר יצחק שמיר בלבד מתקיים חוג פרונטלי לתלמידי כיתות א'-ב' תנאי הרישום שלהלן חלים על הנרשמים בבית הספר שמיר בכפוף לשינויים שבסעיף 18 הנוגעים לעלות החוג ולתנאים נוספים).

 

 1. התשלום לחוג מתבצע בעסקת תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. מספר התשלומים נקבע לפי מספר חודשי הלימוד שיש בשנת הלימודים (אנו לא מקבלים כרטיס דיינרס ואמריקן אקספרס).

 2. עלות החוג מחושבת לפי מחיר של 69 ש"ח לשיעור, במכפלת כמות השיעורים שיש בשנת לימודים, החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע, בקיזוז חופשות וחגים. כל שיעור נמשך 75 דקות. 
 3. כל תלמיד שנרשם לחוג זכאי להשתתף בשיחות עם חו"ל לפי החלטתו ורצונו בלבד - שיחות אלה אינם בתוספת תשלום ואינם מהווים חלק ממחיר החוג, כלומר תלמיד שלא השתתף בשיחה/שיחות עם חו"ל מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי להחזר כספי/החזר שיעורים.
 4. כמות השיחות עם חו"ל תהיה לפי החלטת מנהלי החוג, אנו נודיע על השיחות מראש.
 5. לא ניתן להירשם לשיעורים בודדים או לתקופה מוגבלת. הרישום לחוג הנו החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע ועד סוף שנת הלימודים ביטול השתתפות ניתן לבצע בכל תחילת חודש, לפני מועד השיעור הראשון. אין תשלום של דמי רישום/ביטול.
 6. הרישום לשיעורי ניסיון הנו בנפרד ועולה 29 ש"ח. ניתן להרשם לשיעור ניסיון אחד בלבד (לא חל על תלמידי בית הספר שמיר בחוג הפרונטלי).

 7. תכנית הלימודים נתונה לשינויים בהתאם לרמת הקבוצה ולשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג. מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת ולשנות את ימי החוג ושעות החוג בכל עת. במקרה של הפסקת החוג או במקרה של שינוי מועד שאינו מתאים לתלמיד מסוים, אזי יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי.

 8. השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה כגון התבטאויות לא מכבדות, הפרעה מתמשכת בשיעורים, אי שמיעה להנחיות המורה, תחילה אנו נפעיל מצב השתק לרמקול/הסתרת מסך ובמידת הצורך נעביר את התלמיד לחדר המתנה בזום - הודעה על כך תימסר להוריו מיד בתום השיעור ובמידת האפשר תוך כדי השיעור. ההחלטה על הפסקת בחוג בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג, תהיה לפי שיקול דעת בלעדי של מנהלי החוג וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג.

 9. במקרה של ביטול שיעור על ידי מנהלי החוג, הוא יוחזר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות. החזר שעת הלימוד תעשה בתוספת זמן או בשיעור מלא לפי החלטת מנהלי החוג - תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור/י ההחזר, יהיה רשאי להגיע לכל שיעור אחר שאנו מקיימים בימים ובשעות אחרים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו.

 10. תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד.

 11. החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:
 12. ניתן לפרוש מהחוג ע"י הודעה בכתב לדוא"ל shay_levari@walla.co.il  טיפול בהחזר תשלום שבוצע בכרטיס אשראי יבוצע תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול. מועד ההחזר הכספי תלוי במועדים של חברת האשראי.

 13. הודעת ביטול יש לתת בתחילת החודש לפני תחילת השיעור הראשון או בסוף החודש לגבי החודש הבא.

 14. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.
 15. אין החזר כספי רטרואקטיבי ממועד מתן ההודעה על ביטול השתתפות בחוג עבור שיעור/ים שבהם התלמיד לא השתתף מל סיבה שהיא.
 16. אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הופיע/השתתף בשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במועד אחר בתיאום מראש, תלמיד שהוצעו לו שיעורי השלמה והוא לא הגיע אליהם לא היה זכאי להחזר כספי.

 17. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך והטלפון הנייד שלך, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, הודעות וואטספ, מסרונים וכל מידע אחר הקשור בחוג וכן ליצור קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

 18. תנאי הרישום שלעיל חלים על הנרשמים בבית הספר שמיר בחוג פרונטלי בכפוף לשינויים הבאים: החוג בשמיר הנו פרונטלי, משך השיעור הנו 60 דקות, עלות כל שיעור הנה 63 ש"ח. השיעור הראשון שהנו שיעור הניסיון הנו בתשלום של שיעור רגיל בסך של 63 ש"ח. השיעורים בבית הספר שמיר מתקיימים בימים שבהם יש לימודים בבית הספר בהתאם ללוח השיעורים המופיע באתר שלנו.
 19. בעצם ביצוע הרישום והתשלום עבור ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה והנך מסכים לכל התנאים שלעיל.
Artvision | Truppo Platform