תנאי הרשמה לחוג אנגלית

ביצוע התשלום לחוג באתר שלנו, מהווה אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

 

ההרשמה וההשתתפות בחוג הינה בכפוף לתנאים המפורטים שלהלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמתכם לתנאים הכתובים שלהלן.

מחיר החוג לשנת תשפ"ה 2024- 2025 מחושב לפי עלות של 85 ש"ח למפגש, במכפלת כמות המפגשים/שיעורים שיש בשנת הלימודים.

כל מפגש נמשך 75 דקות.

בשנת לימודים יש 39 מפגשים שמתחילים בתאריך 1/9/2024 ומסתיימים בתאריך 30/6/2025 למעט בימים רביעי וחמישי שמסתיימים בתאריכים 2  ו- 3 ביולי 2025 בהתאמה.

בתקופת ההרשמה המוקדמת בלבד בתאריכים 10/6/2024 ועד לתאריך 30/6/2024 עבור לקוחות החוג תינתן הטבת הנחה בסך של 195 ש"ח באמצעות קוד קופון כך שלאחר ההנחה עלות מפגש יהיה 80 ש"ח ועלות החוג השנתית תהיה 3,120 ש"ח עבור 39 מפגשים במקום 3,315 ש"ח עבור 39 מפגשים.

הנרשמים בתקופת הרישום המוקדם יקבלו קופון הנחה מיוחד בסך של 195 ש"ח (לשני אחים ומעלה מתווסף לקופון הנחת אחים של 5% אחוז הנחה לאח שני ו - 10% הנחה לאח שלישי, אחוזי ההנחה מחושבים מהמחיר המוזל של 3,120 ש"ח לילד, לפי 80 ש"ח למפגש).

התשלום לחוג מתבצע בעסקת תשלומים ללא ריבית, בכרטיס אשראי בלבד (אנו לא מקבלים כרטיס דיינרס ואמריקן אקספרס, שיקים או כל אמצעי תשלום אחר). 

 1. מספר התשלומים לשנת הלימודים תשפ"ה 2024 - 2025 הנו עד 12 תשלומים ללא ריבית. לנרשמים החל מחודש אוקטובר כמות התשלומים יורדת בהתאם לכמות חודשי הלימוד שעד סוף שנת הלימודים.
 2. לנרשמים לחוג החל מתאריך 1/7/2024 עלות החוג מחושבת לפי מחיר של 85 ש"ח למפגש במכפלת כמות השיעורים.
 3. חישוב עלות החוג הנו מכפלת כמות השיעורים שיש בשנת לימודים, החל מהשיעור הראשון שילדכם נרשם אליו בתחילת שנת הלימודים, בקיזוז חופשות וחגים.  
 4. תלמידים שנרשמו בתקופת הרישום המוקדמת (רישום מיוחד עבור תלמידי החוג) בתאריכים 10/6/2024 - 30/6/2024 ישלמו עבור כל מפגש 80 ש"ח בכפוף לתנאי הרישום האמורים כאן.
 5. לא ניתן להירשם ולא יתקבל רישום שבוצע לשיעורים בודדים או לתקופה מוגבלת או לתקופה עתידית שמדלגת על כמות שיעורים קודמים שיש במערכת השעות. הרישום לחוג הנו באופן רציף החל מתחילת חודש ספטמבר או מהשיעור הראשון שאליו ילדכם הגיע ועד סוף שנת הלימודים, יובהר כי בעת תקופת הרישום המוקדמת לא ניתן להרשם לתאריך עתידי שמדלג על חודש ספטמבר או חלקו. הודעת ביטול המשך השתתפות בחוג יש לתת ב 1 לכל חודש, הודעת ביטול שנמסרה לאחר ה 1 לחודש תחשב כהודעת ביטול עבור החודש העוקב והשיעורים של החודש הנוכחי ימשיכו להיות מחויבים. אין תשלום של דמי רישום/ביטול.
 6. מנהלי החוג לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור החוג.
 7. התשלום לחוג עבור תלמיד/ה יתבצע במלואו מכרטיס אשראי אחד בלבד. לא ניתן לרשום ולשלם עבור תלמיד/ה בשני כרטיסי אשראי שונים ו/או בתשלומים נפרדים או על ידי שני משלמים שונים.  
 8. למען הסר ספק, הרישום והתשלום הוא בעבור משתתף יחיד. במקרה של כמה משתתפים שמעוניינים להשתתף יחד ממחשב אחד עדיין נדרש רישום ותשלום בעבור כל המשתתפים בהתאם לתנאי הרישום.
 9. עלות החוג מחושבת לפי כמות השיעורים במכפלת המחיר של החוג והתשלום הנו לפי מספר התשלומים שבחרתם לבצע ולא לפי תשלום של חודש בחודשו או בהוראת קבע.
 10. הרישום לשיעור ניסיון הנו בנפרד מעלות החוג ועולה 29 ש"ח. ניתן להרשם לשיעור ניסיון אחד בלבד. שיעור הניסיון הנו עבור תלמידים חדשים בלבד שלא התנסו או למדו אצלנו בעבר, עלות שיעור הניסיון לא תקוזז מעלות החוג.

 11. תכנית הלימודים והתוכן הלימודי נתונים לשינויים בהתאם לרמת הקבוצה ולשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג.
 12. מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת ולשנות את ימי החוג ושעות החוג בכל עת. במקרה של הפסקת החוג או במקרה של שינוי מועד החוג שאינו מתאים לתלמיד מסוים, אזי יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי ולהורים לא תהיה כל טענה שהיא בנושא כלפי מנהלי החוג.

 13. השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה כגון התבטאויות לא מכבדות, הפרעה מתמשכת בשיעורים, אי שמיעה להנחיות המורה, פתיחת מיקרופון ללא רשות והתפרצות לשיעור ולדברי המורה ו/או אי התאמה לחוג. תחילה אנו נפעיל מצב השתק לרמקול/הסתרת מסך ובמידת הצורך נעביר את התלמיד לחדר המתנה בזום - הודעה על כך תימסר להוריו מיד בתום השיעור ובמידת האפשר תוך כדי השיעור. ההחלטה על הפסקת השתתפות בחוג בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג או בשל החלטה אחרת של מנהלי החוג, תהיה לפי שיקול הדעת הבלעדי של מנהלי החוג וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג.

 14. במקרה של ביטול שיעור על ידי מנהלי החוג, הוא יוחזר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות ו/או בהצטרפות לשיעורים אחרים שמתקיימים בשעות ובימים אחרים במהלך השבוע. ההחלטה על אופן החזר השיעור תהיה של מנהלי החוג בלבד הם יודיעו עליה להורים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו.
 15. תלמיד/ה שהחסיר שיעור יוכל להשלים את השיעור במהלך שנת הלימודים הנוכחית בלבד ובתיאום עם מנהלי החוג. בתום שנת הלימודים שיעורים שתלמיד/ה החסירו מכל סיבה שהיא לא יוחזרו או יקוזזו מעלות החוג לשנה הבאה ולא יהיה החזר כספי עבורם. האחריות על תיאום והשלמת השיעורים שהתלמיד/ה החסיר, חלה במלואה על ההורים. על ההורים להודיע בכתב בלבד באפשרות הראשונה למנהלי החוג על שיעור/ים שילדם לא הופיע אליו או לא יוכל להופיע אליו והם פוטרים את מנהלי החוג מאחריות על מסירת הודעה לגבי שיעורים חסרים בהם ילדם לא השתתף.    

 16. תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד ו - 10% עבור ילד שלישי. מעבר להנחות אלה אין הנחות אחרות כלשהן. 

 17. החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:
 18. ניתן לפרוש מהחוג ב 1 לכל חודש ע"י הודעה בכתב לדוא"ל shay_levari@walla.co.il  טיפול בהודעת ביטול תעשה תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול (בפועל אנו מטפלים בהודעת ביטול בו ביום) מועד ההחזר הכספי תלוי במועדים של חברת האשראי בלבד ובכפוף למועד הטיפול בהודעת הביטול. 

 19. הודעת ביטול יש לתת ב 1 לכל חודש, או בסוף החודש לגבי השיעורים של החודש הבא, לא תתקבל הודעת ביטול שניתנה לאחר לאחר ה 1 לחודש. באם התקבלה הודעת ביטול לאחר ה 1 לחודש היא תחול לגבי החודש העוקב אחריו.
 20. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.
 21. אין החזר כספי רטרואקטיבי ממועד מתן ההודעה על ביטול השתתפות בחוג עבור שיעור/ים שבהם התלמיד לא השתתף מכל סיבה שהיא.
 22. אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הופיע/השתתף בשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במועד אחר בתיאום מראש, תלמיד שהוצעו לו שיעורי השלמה והוא לא הגיע אליהם או לא יכל להגיע אליהם מכל סיבה שהיא לא היה זכאי להחזר כספי סעיף זה הנו בכפוף לאמור בסעיף 15 לתקנון זה.
 23. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתה, ידיעתה וניסיונה של גלי ו/או מנחים אחרים מטעמה (להלן:"המנחה"). המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים שמועברים בחוג. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בחוג הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 24. המנחה אינה מתחייבת לתוצאות כלשהן עקב ההשתתפות בחוג עבור המשתתפים, לרבות שיפור בידע בשפה האנגלית, ביכולות ניהול שיחה באנגלית וכיוצ”ב. להורים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המנחה בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום החוג או לאחריו.
 25. השימוש בחומר הנלמד, לרבות תוכנות משחק שנמסרו ע”י המנחה במהלך החוג הנם לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צד ג' המנחה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי החוג והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות החוג, מבנה החוג, תכני החוג, התמונות,  הסרטונים והטקסטים המופיעים בחוג וכל חומר לימודי נלווה לו.

  אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהחוג ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.

 26. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך והטלפון הנייד שלך, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, הודעות וואטספ, מסרונים וכל מידע אחר הקשור בחוג וכן ליצור איתך קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

 27. בעצם ביצוע הרישום והתשלום עבור ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה הרשומים במסמך זה והנך מסכים באופן מלא לכל התנאים שלעיל.

 


תנאי הרשמה גלי לב ארי לימוד אנגלית לילדים