Level 5 - טסים עם אנגלית

Level 5 - טסים עם אנגלית

מתאים לתלמידי כיתות ה' - ו', ובוגרי תכנית לימוד Level 4 תלמידים מתקדמים או בעלי יכולת גבוהה באנגלית.

התלמידים יקראו טקסטים מורכבים באנגלית.

התלמידים ילמדו אוצר מילים רחב בנושאים: גוף האדם, תארים, מספרים, שעון, צבעים, פעלים, פירות וירקות, אוכל, מקצועות, בגדים, בית וחיות ואוצר מילים של 600 מילים.

התלמידים ילמדו דקדוק בסיסי וישתמשו בו ליצירת משפטים וכתיבתם: שמות גוף, הפועל BE, הפועל HAVE, שמות עצם, יחיד ורבים, מילות יחס, יצירת משפטים ללא פעלים, הווה מתמשך משפטים חיוביים, שליליים ושאלות.

התלמידים ישתמשו בדקדוק ובאוצר מילים כדי לשוחח בחופשיות על נושאים שונים כגון: היכרות, התמצאות במקום, הזמנת ארוחה במסעדה, קנייה בחנות ופגישה.

התלמידים ילמדו משפטים בסיסיים בשפה האנגלית וישתתפו בשיחות עם תלמידים מחו"ל.

התלמידים יכתבו בלוג אישי בו יתארו את חייהם באנגלית ויקבלו תגובות באנגלית מתלמידים דוברי אנגלית.

Artvision | Truppo Platform