פגישות עם חברים מארה"ב וקנדה הכנת שאלות

בקישור הבא שלפניכם תמצאו את התאריכים של המפגשים עם החברים מארה"ב והשאלות שיש להכין לקראת הפגישה