לוח שיעורים לכל השנה

 להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל, ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תשע"ט  2019 - 2018

 

ימי ראשון:

ספטמבר:  16


אוקטובר: 7, 14, 21, 28

 

נובמבר: 4, 11, 18, 25.

 

דצמבר: 2, 16, 23, 30.  

ינואר: 6, 13, 20, 27.

פברואר: 3, 10, 17, 24. 

מרץ: 3, 10, 17, 24, 31.

אפריל: 7, 28.

מאי: 5, 12, 19, 26.

יוני: 2, 16, 23, 30.

סה"כ 36 שיעורים בימי א'.

 

ימי שני:

ספטמבר: 17

אוקטובר: 8, 15, 22, 29

נובמבר: 5, 12, 19, 26  

דצמבר: 3, 17, 24, 31.   

ינואר: 7, 14, 21, 28.  

פברואר: 4, 11, 18, 25. 

מרץ: 4, 11, 18, 25  

אפריל: 1, 8, 29.  

מאי: 6, 13, 20, 27. 

יוני: 3, 17, 24. 

סה"כ 35 שיעורים בימי ב'. 


ימי שלישי:

ספטמבר: אין שיעורים   

אוקטובר: 9, 16, 23. 

נובמבר: 6, 13, 20, 27.  

דצמבר: 11, 18, 25. 


ינואר: 1, 8, 15, 22, 29.  


פברואר: 5, 12, 19, 26. 


מרץ: 5, 12, 19, 26. 


אפריל: 2, 9, 30. (ב 9/4 יום הבחירות השיעור לא מתקיים. שיעור חלופי מתקיים ב 11/4 - תקף לתלמידי התבור ושמיר בלבד שנרשמו בתחילת השנה. שיעור זה לא נכלל במסגרת תחשיב עלות החוג לתלמידי ביה"ס בן צבי שמתחילים את החוג בחודש פברואר).


מאי: 7, 14, 21, 28.  


יוני: 4, 11, 18, 25. 


סה"כ 34 שיעורים בימי ג'.

 

ימי רביעי: 

ספטמבר: 5, 12 

אוקטובר: 3, 10, 17, 24, 31. 

נובמבר: 7, 14, 21, 28. 

דצמבר: 12, 19, 26. 


ינואר: 2, 9, 16, 23, 30.   

פברואר: 6, 13, 20, 27.   


מרץ: 6, 13, 27.  

אפריל: 3, 10.  

מאי: 1, 15, 22, 29. 

יוני: 5, 12, 19, 26.  

סה"כ 36 שיעורים בימי ד'.

 

 ימי חמישי: 

ספטמבר: 6, 13, 20.

אוקטובר: 4, 11, 18, 25.  

נובמבר: 1, 8, 15, 22, 29. 

דצמבר: 13, 20, 27.  

ינואר: 3, 10, 17, 24, 31.  

פברואר: 7, 14, 21, 28.

מרץ: 7, 14, 28.  

אפריל: 4  

מאי: 2, 16, 30.   

יוני: 6, 13, 20, 27.    

סה"כ 35 שיעורים בימי ה'.


להלן רשימת התאריכים בהם מתקיימים שיעורים בפועל, ללא חופשות וחגים במהלך שנת הלימודים תש"פ  2019 - 2020

 

ימי ראשון:

ספטמבר:  8, 15, 22


אוקטובר: 6, 27

 

נובמבר: 3, 10, 17, 24

 

דצמבר: 1, 8, 15, 22   

ינואר: 5, 12, 19, 26.

פברואר:  2, 9, 16, 23.

מרץ: 1, 8, 15, 22, 29.  

אפריל: 19, 26. 

מאי: 3, 10, 17, 24. 

יוני: 7, 14, 21, 28.  

סה"כ 36  שיעורים בימי א'.

 

ימי שני:

ספטמבר: 9, 16, 23

אוקטובר: 7, 28

נובמבר:  4, 11, 18, 25.

דצמבר: 2, 9, 16, 23.   

ינואר: 6, 13, 20, 27.   

פברואר: 3, 10, 17, 24  

מרץ: 2, 16, 23, 30.   

אפריל: 20, 27.   

מאי: 4, 11, 18, 25. 

יוני: 1, 8, 15, 22, 29.  

סה"כ 36 שיעורים בימי ב'. 


ימי שלישי:

ספטמבר:    10, 24

אוקטובר:  29

נובמבר: 5, 12, 19, 26.   

דצמבר: 3, 10, 17, 31.  


ינואר: 7, 14, 21, 28.   


פברואר: 4, 11, 18, 25  


מרץ: 3, 17, 24,  


אפריל: 21. 


מאי: 5, 19, 26 

יוני: 2, 9, 16, 23, 30. 


סה"כ 31  שיעורים בימי ג'.

 

ימי רביעי: 

ספטמבר: 11, 18, 25

אוקטובר:  2, 23, 30

נובמבר: 6, 13, 20, 27  

דצמבר: 4, 11, 18.   


ינואר: 1, 8, 15, 22, 29.    

פברואר: 5, 12, 19, 26. 

מרץ: 4, 18, 25.   

אפריל: 22.   

מאי: 6, 13, 20, 27. 

יוני: 3, 10, 17, 24.   

סה"כ 34 שיעורים בימי ד'.

 

 ימי חמישי: 

ספטמבר: 5, 12, 19, 26

אוקטובר: 3, 10, 24, 31   

נובמבר: 7, 14, 21, 28  

דצמבר: 5, 12, 19.  

ינואר: 2, 9, 16, 23, 30.   

פברואר: 6, 13, 20, 27 

מרץ: 5, 12, 19, 26   

אפריל: 23, 30.   

מאי: 7, 14, 21.    

יוני: 4, 11, 18, 25.     

סה"כ 37 שיעורים בימי ה'.

 

 

 

 

 

 

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים