תנאי הרשמה לסדנת אנגלית

סימון "אני מאשר את תנאי ההרשמה" באתר האינטרנט שלנו מהווים אישור לכך שקראתם והסכמתם לתנאים שלהלן ולתקנון האתר. כל האמור כתוב בלשון זכר מטעמי קיצור ולשם הנוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.
 
סדנאות האנגלית מתקיימות במשך יומיים לכל מחזור בחופשת הפסח בבתי ספר בחולון ובתל אביב ובחברת IBM. 
 
תאריכי המחזורים והעלויות לגביהם רשומים באתר האינטרנט שלנו ורלבנטים לכל מחזור באופן נפרד.
 

התנאים הרשומים להלן חלים על כלל המשתתפים בסדנאות שבבתי הספר ובחברת IBM בכל מחזור רלבנטי.

 להלן תנאי הרישום לקייטנה/סדנה:

1.  השתתפותו של תלמיד/ה תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה (אלימות מילולית או פיזית, הפרעה מתמשכת בשיעורים) ובשל חוסר התאמה לסדנה.

 
ההחלטה 
על הפסקת השתתפות, תהיה של מנהלי הסדנה בלבד וההורים מאשרים זאת מראש
 
כתנאי עיקרי להרשמה לסדנה - במקרה של הפסקת השתתפות, יוחזר התשלום שנותר לשלם, החל מהיום הבא שלאחר הפסקת
 
ההשתתפות בסדנה. אין החזר עבור חלק מהיום בו הופסקה ההשתתפות בסדנה מכל סיבה שהיא. להורים לא תהיה כל טענה או דרישה כלשהי כלפי מנהלי ובעלי הסדנה בשל החלטתם על הפסקת השתתפות של ילדם בסדנה.

 

2. תכני הפעילות בסדנה כפי שפורסמו באתר שלנו, קשורים לנושאים לימודיים בשפה האנגלית, מועברים באופן חוויתי, כולל משחקי חצר ונתונים לשינויים, לפי החלטת מנהלי הסדנה בלבד.

 

תנאי ביטול וזיכוי, היעדרויות מהסדנה, אי הסתגלות. 

3. ניתן לבטל את הרישום לסדנה במתן הודעה בכתב בלבד תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד 2 ימים (שאינם ימי מנוחה) - (ניתן לבטל את הרישום לסדנה לתלמידים שנרשמים לסדנה בבית הספר אריאל שרון בחולון עד לתאריך 26/3/2020 בחצות ולקבל החזר כספי מלא. בנוסף ניתן לבטל את הרישום לסדנה לתלמידים שנרשמים לסדנה בבית הספר גבריאלי הכרמל בת"א עד לתאריך 31/3/2020 בחצות ולקבל החזר כספי מלא. הודעת ביטול יש למסור במסרון בלבד לנייד שמספרו 052-8878780 


4. ביטול רישום לסדנה שיבוצע פחות מ 2 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסדנה, לא יחשב כביטול העסקה ולא יזוכה בהחזר כספי. שימו לב כי לא ניתן למסור הודעת ביטול בימי מנוחה שישי ושבת ויש לתת הודעת ביטול עד 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני פתיחת הסדנה, במידה וניתנה הודעת ביטול בימי מנוחה שהם נכללים ביומיים שלפני פתיחת הסדנה, אזי ההודעה לא תחשב כביטול העסקה ולא יינתן החזר כספי. סעיף זה כפוף במלואו לאמור בסעיף 3.
 
5. לא יינתן החזר כספי עבור ביטול שבוצע במהלך הסדנה וכמו כן לא יינתן החזר כספי רטרואקטיבית.

6. היעדרות חלקית או מלאה מהסדנה מכל סיבה שהיא, לא תזוכה בהחזר כספי (למעט בכפוף לאמור בסעיף 7).

7. היעדרות מלאה מהסדנה בגין מחלה, תזוכה בהחזר כספי, בתנאי שצורף אישור רפואי מקורי מרופא של קופת חולים עליו מודפס התאריך שרופא קופת החולים הוציאו ביום תחילת המחלה ובתנאי שבקשה להחזר כספי הוגשה עד 7 ימים (כולל ימי מנוחה שבת וחג) מיום סיום הסדנה בכתב, לדוא"ל  shay_levari@walla.co.il - בכפוף לאמור לעיל, לא יהיה החזר כספי לבקשה שהוגשה בחלוף 7 ימים (כולל שבת וחג) מיום סיום הסדנה.

 8. ביטול הסדנה מסיבה של אי הסתגלות לא תזוכה בהחזר כספי

 9. לא ניתן להירשם לחלק מימי הסדנה בעלות חלקית, התשלום לסדנה הנו באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 10. בסדנה אין הגשת מזון ושתייה ועל התלמידים להביא עמם מזון ושתייה מהבית. לגבי השתייה ניתן להשתמש בקולרים שבבית הספר

11. במידה והסדנה לא נפתחה עקב מספר נמוך של נרשמים (פחות מ 20 תלמידים למחזור) מנהלי הסדנה ישיבו תוך 14 ימי עסקים את מלוא התשלום להורים שנרשמו וההורים שנרשמו מאשרים שלא תהיה להם כל טענה או דרישה כלשהי כלפי מנהלי ובעלי הסדנה. הודעה על אי פתיחת הסדנה יכולה להינתן עד 5 ימים לפני המועד בו היא הייתה אמורה להיפתח.
 
12. מנהלי הסדנה רשאים לדחות את מועד הסדנה לתאריכים אחרים בחופשת הפסח. במידה והסדנה נדחתה והמועד אינו אפשרי מבחינת ההורים, אזי התשלום ששולם יושב במלואו תוך 14 ימי עסקים ולהורים לא תהיה כל טענה שהיא כלפי מנהלי הסדנה. הודעה על שינוי מועד תימסר בכתב בלבד, עד 5 ימים ממועד פתיחת הסדנה. 

 מזון בסדנה, הצהרת בריאות, הגעה לסדנה וחזרה ממנה, מה להביא ומה בעיקר לא להביא לסדנה:

בסדנה אין הגשת מזון ושתייה.
 
ילדים בעלי רגישות למזון - מחובת ההורים ובאחריותם הבלעדית לדאוג לכך שילדיהם מודעים לרגישותם ושיאכלו את ארוחת העשר באופן שלא יהווה סכנה עבור בריאותם, במידה ויש להם סייע/סייעת במהלך הלימודים בבית הספר על הסייע/סייעת להגיע איתם יחד במימון ההורים. מנהלי הסדנה לא אחראים ולא יספקו כל השגחה שהיא על ילדים בעלי רגישות למזון בזמן ארוחת העשר - נא הערכו בהתאם!
 
ילדים הסובלים מבעיות בריאות אחרות או קשיי קשב וריכוז שדורשות התייחסות, או הנוטלים תרופות מיוחדות (אפילפסיה, סכרת, אסטמה וכיוב') וכן ילדים בעלי קשיי למידה שחשוב שנדע לגביהם – מחובת ההורים ליידענו על כך בכתב, לפני פתיחת הסדנה בדוא"ל שמצוין לעיל ולהביא עימם אישור רפואי מתאים וחתום ובו פירוט המצב הבריאותי/לימודי של ילדם.

ילדים הסובלים מאלרגיה כלשהי או בעיה בריאותית/רגשית אשר מלווים בסייע/ת במשך זמן הלימודים מחויבים להגיע יחד עם הסייע/ת שלהם או סייע/ת אחר מטעמם לסדנה. יובהר כי מנהלי הסדנה לא יקבלו על עצמם כל אחריות לגבי מצבם הבריאותי של הילדים וההורים פוטרים מאחריות את מנהלי הסדנה לגבי כל אירוע או תופעה שיתרחשו כתוצאה מהבעיה הבריאותית/אלרגיה של ילדיהם. יובהר כי מנהלי הסדנה לא יהיו אחראים לפקח על אי הבאת מזון או הימצאותם של רכיבים אלרגניים במתחם הסדנה וכן מנהלי הסדנה אינם מחויבים להנחה או פיקוח או ביטוח מפני כל סיכון שהוא כלפי הסייע/ת שיגיע מטעמם של ההורים.

מנהלי הסדנה יהיו רשאים שלא לקבל או לבטל השתתפות של תלמיד/ה שלא יגיעו לסדנה כשהם מלווים בסייע/ת במידה ויש להם סייע/ת במהלך זמן הלימודים בבית הספר ולהורים לא תהיה כל טענה שהיא כלפי מנהלי הסדנה.

חל איסור להביא לסדנה כדורי משחק העשויים מעור, כגון : כדורסל, כדורגל. מותר להביא כדור עשוי מספוג בלבד וזאת מטעמי בטיחות.

חל איסור על הבאת כלים חדים למיניהם, נפצים וכל משחק או חפץ שיש בו סיכון לגרימת פציעה או לנזק. 

בנוגע למכשירים אלקטרוניים וסמרטפונים למינהם כגון: אייפון, אייפד, טאבלט, נגני מוזיקה מכל סוג וכל

מכשיר אלקטרוני בעל ערך (שיקראו להלן: "המכשירים")  מובהר כי מנהלי הסדנה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן או גניבה, 
שייגרם למכשירים אלקטרוניים וטלפונים ניידים וסמרטפונים מכל סוג שהוא, לרבות כל מיני חפצים אחרים בעלי ערך וההורים שרשמו 
את ילדיהם לסדנה, מאשרים מראש כי הם פוטרים מכל אחריות שהיא את מנהלי הסדנה לכל נזק, אובדן או גניבה, שייגרם 
למכשירים אלה, או לכל מיני חפצים אחרים בעלי ערך שילדיהם הביאו עימם לסדנה.

 

 

בכל מקרה מנהלי הסדנה אינם אחראים בכל צורה לכל אובדן, גניבה או נזק לציוד האישי. 


בעצם רישום ההורים של ילדם לסדנה וביצוע התשלום, מצהירים ההורים כי לבנם/בתם, אין בעיות רפואיות או רגישות למזון, או בעיה/רגישות אחרת העלולה לסכן או לפגוע בבריאותו/ה של ילדם בעת הפעילות בסדנה. 
 
 
בעצם ביצוע הרישום של ילדך לסדנה וביצוע התשלום, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל 
התנאים שלעיל והנך מסכים לכל התנאים שלעיל וכי אין כל מניעה שהיא להשתתפות ילדך בפעילות שבסדנה. 


עוד הנך מאשר כי האחריות הבלעדית להבאת בנך/בתך עד לבית הספר בו מתקיימת הסדנה והחזרתו/ה מבית הספר בו מתקיימת הסדנה מיד בסיום הסדנה, חלה עליך במלואה.

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים