תנאי ההרשמה לחוג


תנאי הרשמה לחוג אנגלית ביצוע התשלום לחוג באתר, מהווים אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

סעיף קורונה: עקב מגפת הקורונה התאמנו את תנאי ההרשמה לחוג ויש לקרוא אותם יחד עם שאר התנאים בשינויים הבאים:

1. התשלום לחוג הפרונטלי והמקוון זהה ותנאי הרישום והתשלום החלים על שתי שיטות הלימוד זהים. התשלום לחוג הנו בעסקת תשלומים בלבד בכרטיס אשראי, בהתאם למספר חודשי הלימוד שיש בשנת הלימודים.

2. לא ניתן לשלם במזומן/העברה בנקאית/הוראת קבע/ביט או כל אפליקציה אחרת (בשיעורים הפרונטליים בלבד ניתן למסור פיסית למורה שיקים אישיים). 

3. עבור תלמידים שנרשמו לשיעורים הפרונטליים: בשל מגפת הקורונה אנו ממשיכים להעביר שיעורים בזום מחיר החוג לא ישתנה והגבייה תמשיך כרגיל.

4. במקרה והורה רשם את ילדו לשיעור הפרונטלי והוא לא מעונין בשיעורי הזום אנו נבצע ביטול עסקה והחזר כספי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו החל ממועד מסירת הודעת הביטול. העסקה תוקם מחדש לבקשת הלקוח, בכפוף למקום פנוי, ותחויב בהתאם לכמות השיעורים שנותרו עד סוף שנת הלימודים.

5. עלות החוג הפרונטלי והמקוון מחושבת לפי כמות השיעורים, החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע, כולל שיעור הניסיון, בקיזוז חופשות וחגים וחלוקת הסכום למספר חודשי הלימוד. כל שיעור פרונטלי נמשך 60 דקות ועולה 63 ש"ח וכל שיעור מקוון בזום נמשך 75 דקות ועולה 63 ש"ח.

יובהר כי כל תלמיד שנרשם לחוג זכאי להשתתף בשיחות עם חו"ל לפי החלטתו ורצונו בלבד - שיחות אלה אינם בתוספת תשלום ואינם מהוות חלק ממחיר החוג, כלומר תלמיד שלא השתתף בשיחה/שיחות עם חו"ל מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי להחזר כספי/החזר שיעורים. 

6. שימו לב: לא ניתן להירשם לשיעורים בודדים או לתקופה מוגבלת. הרישום לחוג הנו החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע ועד סוף שנת הלימודים. ביטול השתתפות יכול להתבצע בכל תחילת חודש לפני מועד השיעור הראשון. אין תשלום של דמי ביטול.

* תלמיד שהשתתף 2 שיעורים ומעלה וטרם הוסדר התשלום עבורו לא יהיה רשאי להמשיך ולהשתתף בחוג. 

* מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת ולשנות את ימי החוג ושעות החוג בכל עת. במקרה של הפסקת החוג או במקרה והיה שינוי של מועד החוג שאינו מתאים לתלמיד מסויים, אזי יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי. שיקים ששולמו יוחזרו בהתאמה.

• השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה (אלימות מילולית או פיזית, הפרעה בשיעורים) לגבי השיעורים המקוונים - תלמיד אשר יפריע למהלך השיעור ולא ישמע להנחיות המורה, אנו נפעיל מצב השתק לרמקול/הסתרת מסך ובמידת הצורך נעביר אותו/ה לחדר המתנה בזום - הודעה על כך תימסר להוריו מיד בתום השיעור ובמידת האפשר תוך כדי השיעור. ההחלטה על הפסקת השתתפות זמנית או מלאה בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג, תהיה של מנהלי החוג בלבד וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג. 

במקרה של ביטול שיעור על ידי מנהלי החוג, הוא יוחזר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות. החזר שעת הלימוד תעשה בתוספת זמן או בשיעור מלא לפי החלטת מנהלי החוג - תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור/י ההחזר, יהיה רשאי להגיע לכל שיעור אחר שאנו מקיימים בבתי ספר השונים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו. סעיף זה חל גם במקרה של שיעורים שמתקיימים בזום.

•תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד.

השיעור הראשון (שיעור הניסיון) בחוג הנו שיעור בתשלום למי שנרשם לחוג. לא ניתן להירשם לחלק מהשיעורים או לשיעורים בודדים.

החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:

• ניתן לפרוש מהחוג ע"י הודעה בכתב לדוא"ל gali.levari@gmail.com  טיפול בהחזר שיקים או בתשלום שבוצע בכרטיס אשראי יבוצע תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.  

• הודעת ביטול יש לתת בתחילת החודש לפני תחילת השיעור הראשון או בסוף החודש לגבי החודש הבא. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.

• אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים פרונטליים או מקוונים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הגיע לשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במועד אחר ובבתי ספר אחרים או בשיעורי זום נוספים לפי הענין ובתיאום מראש, תלמיד שהוצעו לו שיעורי השלמה והוא לא הגיע אליהם לא היה זכאי להחזר כספי.

הצהרת בריאות, קשיי למידה, הגעה ואיסוף. תנאים שונים:- רלבנטי לשיעורים הפרונטליים 

א. ילדים הסובלים מבעיות בריאות שדורשות התייחסות (אפילפסיה, סכרת, אסטמה וכיוב') וכן ילדים בעלי קשיי למידה/ קשב וריכוז שחשוב שנדע לגביהם – נא ליידענו על כך בכתב, לפני פתיחת החוג, בדוא"ל gali.levari@gmail.com  (לגבי ילדים שמשתתפים בשיעורים המקוונים ויש להם קושי לימודי/חברתי כלשהו שדורש התייחסות נא ליידענו מראש).

א.1. ילדים שיש להם סייע/ת במהלך הלימודים מסיבה בריאותית או אחרת מחויבים להגיע לחוג יחד עם הסייע/ת שלהם או מלווה מבוגר אחר שיהיה נוכח איתם פיזית בשיעור בכל שעות החוג - מובהר כי תנאי זה הנו תנאי עקרי להרשמה לחוג ומנהלי החוג יהיו רשאים שלא לקבל תלמיד שיש לו סייע/ת אשר לא מגיע איתו או עם אדם מבוגר מעל גיל 18 יחד לחוג.

א.2. ילדים הסובלים מאלרגיות מסוימות לאוכל וכיוב' חייבים להגיע יחד עם מלווה או סייע/ת כדי להשגיח על התלמיד מפני מוצרים העשויים לסכן את בריאותם. בחוג לא מוגש מזון אולם אין הגבלה או השגחה על ילדים אשר מביאים חטיף או כריך העשוי להכיל רכיבים שונים אליהם ניתן להיות אלרגי (כגון בוטנים, חלב וכיוב') ואוכלים אותו במהלך השיעור


ב. בעצם רישום ילדך לחוג, דרך האתר, הנך מצהיר כי לבנך/בתך, אין בעיות רפואיות, רגשיות או אחרות המונעות או עשויות למנוע את השתתפותו/ה בחוג.

ג. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך וטלפון נייד, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, וכן ליצור קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

ד. בעצם רישום ילדך לחוג באמצעות אתר זה, הנך מסכים שמנהלי החוג יצלמו ויסריטו את בנך/בתך במהלך הפעילות הקבוצתית, כדי שתוכל לצפות בילדך ובחבריו כשהם שרים באנגלית או מעלים הצגה באנגלית. כמו כן הנך מסכים שאנו נוכל לעשות שימוש בתמונות ובצילומים ולהציגם באתר שלנו. הורה שאינו מסכים לכך מחובתו להודיע לנו על כך בכתב בדוא"ל  gali.levari@gmail.com 


בעצם ביצוע הרישום של ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה והנך מסכים לכל התנאים שלעיל.
עוד הנך מאשר כי האחריות להבאת בנך/בתך עד לבית הספר/כיתה בו מתקיים החוג והחזרתו/ה מבית הספר/כיתה בו מתקיים החוג, חלה עליך במלואה.

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים