תנאי ההרשמה לחוג


תנאי הרשמה לחוג אנגלית ביצוע התשלום לחוג באתר, מהווים אישור להסכמתכם לתנאים הכתובים בטופס זה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

סעיף קורונה: עקב מגפת הקורונה התאמנו את תנאי ההרשמה לחוג ויש לקרוא אותם יחד עם שאר התנאים בשינויים הבאים:

1. התשלום לחוג הנו בעסקת תשלומים בלבד בכרטיס אשראי או בשיקים אישיים, בהתאם למספר חודשי הלימוד שיש בשנת הלימודים.

2. לא ניתן לשלם במזומן/העברה בנקאית/הוראת קבע או במספר תשלומים הקטן ממספר חודשי הלימוד שאליהם ילדכם נרשם.

3. במקרה של סגר כלל ארצי או בידוד אישי עקב נגיף הקורונה אנו נמשיך להעביר שיעורים בזום בהתאם ללוח שעות שישלח אליכם. יש לנו ניסיון רב בנושא והתלמידים יקבלו משימות ופעילויות נוספות לביצוע. מחיר החוג לא ישתנה והגבייה תמשיך כרגיל.

4. במקרה והורה לא יהיה מעונין בשיעורי הזום אנו נבצע ביטול עסקה והחזר כספי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו החל ממועד הסגר/בידוד. העסקה תוקם מחדש לבקשת הלקוח, בכפוף למקום פנוי, בסיום הסגר/בידוד ותחויב בהתאם לכמות השיעורים שנותרו עד סוף שנת הלימודים.

5. עלות החוג כולל בשיעורי הזום מחושבת לפי כמות השיעורים, החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע, כולל שיעור הניסיון, בקיזוז חופשות וחגים וחלוקת הסכום למספר חודשי הלימוד. כל שיעור נמשך 60 דקות ועולה 63 ש"ח (שיעור בזום נמשך 75 דקות ועולה 63 ש"ח).

6. שאר תנאי ההרשמה שלהלן תקפים והנם בנוסף לסעיף הקורונה. 

* שימו לב: לא ניתן להרשם לשיעורים בודדים או לתקופה מוגבלת. הרישום לחוג הנו החל מהשיעור הראשון אליו ילדכם הגיע ועד סוף שנת הלימודים. ביטול השתתפות יכול להתבצע בכל תחילת חודש לפני מועד השיעור הראשון. אין תשלום של דמי ביטול.

* תלמיד שהשתתף 2 שיעורים ומעלה וטרם הוסדר התשלום עבורו לא יהיה רשאי להמשיך ולהשתתף בחוג. 

* מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת ולשנות את ימי החוג ושעות החוג בכל עת. במקרה של הפסקת החוג או במקרה והיה שינוי של מועד החוג שאינו מתאים לתלמיד מסויים, אזי יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי. שיקים ששולמו יוחזרו בהתאמה.

• השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה (אלימות מילולית או פיזית, הפרעה בשיעורים) ההחלטה על הפסקת השתתפות בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג, תהיה של מנהלי החוג בלבד וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג.

במקרה של ביטול שיעור, הוא יוחזר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות. החזר שעת הלימוד תעשה בתוספת זמן או בשיעור מלא לפי החלטת מנהלי החוג - תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור/י ההחזר, יהיה רשאי להגיע לכל שיעור אחר שאנו מקיימים בבתי ספר השונים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו. 

•תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד.

השיעור הראשון (שיעור הניסיון) בחוג הנו שיעור בתשלום למי שנרשם לחוג. לא ניתן להירשם לחלק מהשיעורים או לשיעורים בודדים.

החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:

סעיפים אלה חלים במקרה של ביטול לחוג שלא עקב נגיף הקורונה:

• ניתן לפרוש מהחוג ע"י הודעה בכתב לדוא"ל gali.levari@gmail.com  טיפול בהחזר שיקים או בתשלום שבוצע בכרטיס אשראי יבוצע תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.  
• הודעת ביטול יש לתת בתחילת החודש לפני תחילת השיעור הראשון או בסוף החודש לגבי החודש הבא. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.

• בכפוף לסעיף הקורונה, אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הגיע לשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במועד אחר ובבתי ספר אחרים, בתיאום מראש, תלמיד שהוצעו לו שיעורי השלמה והוא לא הגיע אליהם לא היה זכאי להחזר כספי.

הצהרת בריאות, קשיי למידה, הגעה ואיסוף. תנאים שונים:

א. ילדים הסובלים מבעיות בריאות שדורשות התייחסות (אפילפסיה, סכרת, אסטמה וכיוב') וכן ילדים בעלי קשיי למידה/ קשב וריכוז שחשוב שנדע לגביהם – נא ליידענו על כך בכתב, לפני פתיחת החוג, בדוא"ל gali.levari@gmail.com .

א.1. ילדים שיש להם סייע/ת במהלך הלימודים מסיבה בריאותית או אחרת מחויבים להגיע לחוג יחד עם הסייע/ת שלהם או מלווה מבוגר אחר שיהיה נוכח איתם פיזית בשיעור בכל שעות החוג - מובהר כי תנאי זה הנו תנאי עקרי להרשמה לחוג ומנהלי החוג יהיו רשאים שלא לקבל תלמיד שיש לו סייע/ת אשר לא מגיע איתו או עם אדם מבוגר מעל גיל 18 יחד לחוג.

א.2. ילדים הסובלים מאלרגיות מסוימות לאוכל וכיוב' חייבים להגיע יחד עם מלווה או סייע/ת כדי להשגיח על התלמיד מפני מוצרים העשויים לסכן את בריאותם. בחוג לא מוגש מזון אולם אין הגבלה או השגחה על ילדים אשר מביאים חטיף או כריך העשוי להכיל רכיבים שונים אליהם ניתן להיות אלרגי (כגון בוטנים, חלב וכיוב') ואוכלים אותו במהלך השיעור


ב. בעצם רישום ילדך לחוג, דרך האתר, הנך מצהיר כי לבנך/בתך, אין בעיות רפואיות, רגשיות או אחרות המונעות או עשויות למנוע את השתתפותו/ה בחוג.

ג. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך וטלפון נייד, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, וכן ליצור קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

ד. בעצם רישום ילדך לחוג באמצעות אתר זה, הנך מסכים שמנהלי החוג יצלמו ויסריטו את בנך/בתך במהלך הפעילות הקבוצתית, כדי שתוכל לצפות בילדך ובחבריו כשהם שרים באנגלית או מעלים הצגה באנגלית. כמו כן הנך מסכים שאנו נוכל לעשות שימוש בתמונות ובצילומים ולהציגם באתר שלנו. הורה שאינו מסכים לכך מחובתו להודיע לנו על כך בכתב בדוא"ל  gali.levari@gmail.com 


בעצם ביצוע הרישום של ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה והנך מסכים לכל התנאים שלעיל.
עוד הנך מאשר כי האחריות להבאת בנך/בתך עד לבית הספר/כיתה בו מתקיים החוג והחזרתו/ה מבית הספר/כיתה בו מתקיים החוג, חלה עליך במלואה.

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים